dinsdag 20 december 2016

Geen nieuwe berichten meer op dit weblog
Geen updates meer op dit blog
Toen ik eind 2009 begon met bloggen op mijn weblog 'christenleven', is al vrij snel daarna dit blog over 'christelijk opvoeden' ontstaan. Ik merkte dat ik veel schreef over opvoeden en vond het destijds (in april 2011) beter om deze berichten op een apart blog te plaatsen. Nu ik vijf jaar verder ben en onze kinderen inmiddels uitvliegen en volwassen worden, merk ik dat ik juist minder blog op dit weblog en ook steeds meer aan het zoeken ben naar geschikte onderwerpen. Aangezien ik niet beroepsmatig gezien bij opvoeding ben betrokken en onze jongste volgend jaar 18 jaar hoopt te worden, merk ik eigenlijk steeds vaker dat ik min of meer 'klaar' ben met opvoeden. Dit bedoel ik natuurlijk in de goede zin van het woord. Na wat wikken en wegen heb ik daarom besloten geen nieuwe berichten meer te plaatsen op dit weblog. Uiteraard blijft het weblog in de lucht omdat er een schat aan informatie opstaat.

Facebookgroep christelijk opvoeden overgedragen
Bijna vijf jaar geleden mocht ik de Facebookgroep 'christelijk opvoeden' opstarten als een soort verlengstuk van dit weblog. Ouders kunnen op deze manier doorpraten over diverse onderwerpen. Inmiddels zijn er ongeveer 5500 mensen lid geworden van de groep waarvan in de laatste maand alleen al 500. Ik ben enorm blij en dankbaar dat ik ouders, opvoeders en kinder- en jongerenwerkers op deze manier kon ondersteunen en bemoedigen. Toch heb ik besloten ook met deze groep te stoppen omdat ik aan het einde van dit jaar met Facebook ga stoppen. Je kunt hier lezen waarom ik deze keuze gemaakt heb. Dit betekent ook dat ik het beheer van deze groep heb overgedragen. Ik ben blij dat Jacqueline Schilling en Danny Pennings-Schouwenaar bereid zijn gevonden deze groep verder te beheren.

Ik wil alle lezers van dit weblog en alle groepsleden van de besloten groep heel hartelijk bedanken voor alle betrokkenheid en input, ik vond het enorm leerzaam en ben onze hemelse Vader dankbaar voor alles wat Hij mij heeft gegeven en geleerd.

Ik nodig jullie van harte uit om mijn andere blogs te (blijven) volgen via www.wendyborn.nl

(Mocht ik eventueel nog berichten over opvoeden willen plaatsen in de toekomst, dan zijn die te volgen via mijn blog www.managervanhetgezin.blogspot.nl) 


maandag 12 december 2016

Samenleesbijbel - een Bijbel voor het hele gezin

De nieuwe Samenleesbijbel - een Bijbel voor het gezin - is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina's extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar. Deze prachtige uitgave staat vol met weetjes, kaarten, spelletjes, gespreksvragen en liedjes. Zo komen bekende en lastige verhalen uit de Bijbel dichtbij. De Samenleesbijbel werkt met open vragen, zodat kinderen en ouders samen de rijkdom van de Bijbel ontdekken en ervaren.

In deze Bijbel vind je drie routes, die steeds iets toenemen qua niveau. Alle drie de routes lopen door verschillende bijbelboeken, zoals door Genesis, Psalmen, het evangelie volgens Matteüs en Openbaring. Elke route bestaat uit stappen: in totaal zijn er 425 stappen uitgewerkt. De eerste route heeft 50 stappen, de tweede 125 en de derde 250. Vaak horen meerdere stappen bij elkaar. De eerste route begint bijvoorbeeld met een cyclus van acht stappen over Abraham. Bekijk hier een voorbeeld van de uitwerking van een stap. Bij elke stap ontdek je samen meer over de Bijbel, op een leuke en actieve manier. Een stap bestaat uit weetjes, vragen, veel mooie afbeeldingen, liedjes en leuke dingen om te doen.

Onderstaand filmpje geeft een goed beeld van hoe je de Bijbel kunt gebruiken. 

                            

Ook deze gezinnen vertellen hoe zij de Bijbel lezen en gebruiken in hun eigen gezin.

De Samenleesbijbel is bedacht en gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Uitgeverij Royal Jongbloed en JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, hebben eraan meegewerkt. Wil je meer weten over deze Bijbel, kijk dan op www.samenleesbijbel.nl 

Zelf heb ik een recensie-exemplaar ontvangen van het bijbelboek Lucas uit de Samenleesbijbel. Wanneer je nog twijfelt over de aanschaf van de hele Bijbel kan deze eenvoudige uitgave een opstapje zijn om te gebruiken in je gezin. Mijn exemplaar geef ik graag weg (tegen verzendkosten). Mocht je hem willen hebben, laat het dan even weten via de mail.


zaterdag 10 december 2016

Workshops Impactdag 2017 – De Herikon


Op zaterdag 28 januari 2017 is er weer een IMPACTdag voor ouders en kinderwerkers op De Herikon in Putten. Het beloofd een afwisselende dag te worden van ontmoeting, onderwijs vanuit Gods Woord en praktische tips en ideeën voor ouders en kinderwerkers.
Dit jaar is het thema Voor wie leef jij? Het is als ouder of kinderwerker best moeilijk om in deze maatschappij, waarin er aan alle kanten aan de kinderen getrokken wordt, te blijven staan voor wat je gelooft.
Hoe leven we ze voor wat we belangrijk vinden? Hoe bereiken we al die plannen die we altijd gehad hebben met en voor onze kinderen? Hoe leren we hen te bidden of stille tijd te houden? Hoe geven we inhoud aan de tijd met de kinderen op club of zondagsschool? Hoe houd je je gezin of een groepje kinderen in het gareel?
Op deze en andere vragen hopen we 28 januari met elkaar een antwoord te vinden vanuit Gods Woord. Naast een plenaire sessie zullen er 2 seminarrondes zijn waarbij je kunt kiezen uit een vijftal seminars. De seminars worden hieronder kort beschreven:

I - Doel hebben voor je opvoeding
Doelgroep: Ouders
Wat wil je dat je kinderen zich later herinneren van thuis? En wat is jouw grote verlangen voor je kinderen? Voor wie wil jij dat ze leven en hoe doe je dat als gezin? Als je op vakantie gaat, weet je waar je naartoe moet, je weet welke richting je opgaat en welke keuzes je daarbij moet maken. Is dit niet ook zo voor het opvoeden van onze kinderen? Weten wij welk doel God voor ogen heeft en hoe geven wij dan concreet vorm hieraan in ons dagelijks leven met de kinderen?
Deze workshop helpt je om meer richting te geven aan je gezinsleven, ook als het gaat om de invulling van vrije tijd.
Kernwoorden: vrije tijd invullen, taken en verantwoordelijkheid, gezinsmomenten, wat past bij ons als gezin, voorbeeld zijn als ouders

II - Wie is de baas?
Doelgroep: Kinderwerk en ouders
Discipline en gezag zijn woorden die weinig aan de orde komen in onze maatschappij. Toch heeft God hierover veel geschreven in zijn Woord. Voor God is het wel degelijk belangrijk en als wij voor Hem willen leven, moet het ook voor ons belangrijk zijn. Waarom is discipline belangrijk voor onze kinderen? En waarom is orde houden bij een groep zo lastig? Deze workshop geeft je handvaten hoe je dit concreet maakt en geeft inzicht in ordeproblemen binnen het kinderwerk, maar ook thuis in het gezin.
Kernwoorden: orde houden, luisteren, gehoorzamen, liefde en genade

III - Bidden met kinderen
Doelgroep: Kinderwerk & ouders
God vraagt van ons om onze kinderen te onderwijzen en van hen discipelen te maken zodat ze zullen leven tot eer van Hem. Bidden, het praten met God, is hierbij een belangrijk onderdeel. Hoe leren we dit aan onze kinderen en heeft dit een plek binnen het kinderwerk? Tijdens deze workshop staan we stil bij het belang van gebed en hoe we dit kunnen vormgeven in ons gezin maar ook op de zondagochtend tijdens de zondagsschool.
Kernwoorden: voorbeeld zijn, afstemmen op de leeftijd

IV – Club/Zondagsschool - Hoe doe je dat?
Doelgroep: Kinderwerk
Het lijkt wel alsof kinderwerk vooral leuk en aantrekkelijk moet zijn. Maar wat vraagt God van ons als het gaat om het onderwijzen van onze kinderen. Is het mogelijk om een aantrekkelijk programma aan te bieden waarbij de principes van Gods Woord centraal staan en de kinderen leren om voor Hem te leven? In deze workshop kijken we naar wat dit vraagt van jou als kinderwerker. Maar ook geven we je een aantal suggesties voor de invulling van het programma.
Kernwoorden: samen Bijbel lezen, teksten leren, reactie-activiteit, creatief, muziek, leeftijd van kinderen

V - Stille tijd – In contact met God
Doelgroep: Ouders
God is realiteit. Kinderen mogen dit leren. Een bewust moment op de dag waarin zij Gods woord openen en tijd nemen voor gebed is het fundament van deze dagelijkse omgang met God. Hoe leren we de kinderen om tijd met God door te brengen? Welk voorbeeld geven wij? God wil de tijd die kinderen met Hem hebben, gebruiken om tot hen te spreken. En kinderen kunnen juist in hun stille tijd ook leren te spreken met God. Deze workshop geeft praktische handvaten om kinderen te stimuleren en aan te moedigen tijd met God door te brengen.
Kernwoorden: Stille tijd, Bijbel open, gebed, God wil tot je spreken.

Kijk voor meer informatie over deze dag op de website van De Herikon  www.deherikon.nl

          

Aanmelden kan via het contactformulier of door een e-mail te sturen aan info@deherikon.nl


dinsdag 6 december 2016

De zegeningen van kinderwerk

Het is een voorrecht als God je roept tot een bediening om kinderen met het evangelie te bereiken. De schrijver van het boek ‘Kinderevangelisatie... Ja! hoe dan’, Sam Doherty, is van mening dat je naarmate je meer en meer betrokken raakt bij het brengen van het evangelie aan kinderen, God je zal zegenen en bevestigen in je bediening.
Natuurlijk zullen er problemen op je weg komen maar de vreugde en het gevoel van voldoening die je zult ontvangen, wegen ruimschoots op tegen eventuele problemen of moeilijkheden. (Psalm 126:5-6).
Welke zegeningen zijn er dan? Aan de hand van enkele punten die in het boek worden genoemd, wil ik graag enkele punten delen. Misschien zijn niet alle zegeningen nú al merkbaar maar mijn gebed is dat het kinderwerk dat we met elkaar mogen doen of gedaan hebben, onderstaande zegeningen mogen voortbrengen. Nu én in de toekomst!

Kinderen zullen gered worden
De grootste vreugde die je zult ervaren is de vreugde en de ontroering die je ziet als een kind door je bediening tot Christus komt. Misschien gebeurt dit niet altijd tijdens of na afloop van de kinderdienst maar wanneer je hoort dat kinderen thuis samen met hun ouders een keuze voor de Here Jezus hebben gemaakt, vervult je hart zich met dankbaarheid. Als kinderwerker heb je ook hierin een klein schakeltje mogen zijn!

Kinderen zullen groeien in hun geloof
Je zult ontdekken dat niet alle kinderen die verklaren dat ze hun vertrouwen op de Here Jezus stellen, echt groeien en geestelijk tot ontwikkeling komen (door welk oorzaak dan ook). Maar velen van hen wel; en het zal je een speciaal gevoel van voldoening geven wanneer je een kind, dat een keuze voor de Heer gemaakt heeft, ziet groeien en een volwassen gelovige ziet worden.

De plaatselijke gemeente zal erdoor geholpen worden
De kinderen en ook de volwassenen van de plaatselijke gemeente zullen ook de zegeningen van deze bediening ontvangen en ervaren.

De gezinnen waar de kinderen thuishoren zullen erdoor gezegend worden
De kinderen in de wereld van vandaag worden geconfronteerd met verleidingen en moeilijkheden waarvan wij als volwassenen vroeger weinig of geen weet van hadden. Overal om je heen is de invloed van drugs, alcohol, seks en geweld merkbaar. Ouders, zowel christenen als niet – christenen, zijn vaak ten einde raad als ze de problemen zien waarmee hun kinderen geconfronteerd worden; en de gevaren die daaruit voortvloeien. Daarom zullen de ouders vaak dankbaar zijn, wanneer je deze kinderen helpt; hun de waarheden van Gods Woord onderwijst en hen helpt om te gaan met de problemen waarmee ze in de hedendaagse wereld mee te maken hebben. Zo zullen de kinderen merken dat je hen en de gezinnen waaruit ze komen hebt geholpen.

Je zult zelf gezegend worden
Je zult zelf gezegend worden omdat je gehoorzaam bent geweest aan Gods bevel om de kinderen te bereiken met het Evangelie. Ook zul je gezegend worden door je toenemende kennis van Gods Woord, terwijl je het onderwijst.

Je gezin zal gezegend worden
Je kinderen of kleinkinderen zullen wellicht ook het voorrecht hebben om de dingen te horen die je onderwijst.

God zal verheerlijkt worden
Dat zal de grootste zegen van alles zijn in je bediening. God zal verheerlijkt worden door je gehoorzaamheid aan Zijn wil en door de redding van het veranderde leven van kinderen.


woensdag 30 november 2016

Bid en luister'Als je een helper voor een klein kind wilt zijn, kun je nauwelijks gebruikmaken van gesprekstechnieken. De kinderen kunnen meestal geen goed beeld geven. Ze kunnen geen verbanden leggen. Hun woorden schieten tekort. Wat moet je dan doen om een kind te verstaan? Vooral bij kinderen heb je iets anders nodig. Je hebt openbaring nodig. God zelf wil je door Zijn Geest vertellen wat er aan de hand is. Hij wil helpen! Hij wil ook wijsheid en inzicht geven die we zo hard nodig hebben. Als we naar een kind luisteren, moeten we met één oor naar het kind en met het andere oor naar de Heilige Geest luisteren. Hij belooft wijsheid aan hen die er om bidden.'

Else Vlug uit 'Weid mijn lammeren'.

maandag 21 november 2016

Kinderen voor de Koning - Geloofwaardig opvoeden in gezin, kerk en op school

De kindertijd is de beste tijd van je leven om tot geloof te komen. Ouders hebben de roeping én het voorrecht om hun kinderen van jongs af aan bij Jezus te brengen, met het verlangen dat ze Hem door genade leren kennen en volgen. Met dat diepe verlangen werkt Evangeliestek aan de ontwikkeling van materiaal voor kinderwerk en biedt zij toerusting aan kinder(evangelisatie)werkers.

Die toerusting kreeg vorm en inhoud op het symposium Kind & Geloof, 30 september 2016 in Gouda. D.m.v. het boekje  'Kinderen voor de Koning' dat geschreven is door dr. M.J. Kater, drs. S. Brons-van der Wekken en dr. A.J. Kunz, wordt een praktische handreiking geboden aan ouders en alle anderen die bij kinderen betrokken zijn.
De christelijke opvoeding gebeurt natuurlijk niet alleen binnen het gezin. De héle kerkelijke gemeente is hierbij betrokken en ook op school leren kinderen omgaan met geloofsvragen. Aan de hand van praktische voorbeelden zoeken de auteurs naar een Bijbelse eenheid in de christelijke opvoeding. Ouders, ambtsdragers, kinderwerkers en leerkrachten op basisscholen krijgen hier een gefundeerde handreiking voor verdere verwerking en bezinning.

Het boekje 'Kinderen voor de Koning' waar ik een recensie-exemplaar van ontving, bevat vijf  korte hoofdstukken:
'Welkom bij de Heiland' - Kinderen in de Bijbel
'Geplaatst in het huisgezin van God - Kinderen in de gemeente
'Bruggen slaan'- Kinderen in ontwikkeling 
'Planten en natmaken' - Bijbelse opvoeding in het gezin
'Brengen tot de Fontein'- Kinderen op school

Elk hoofdstuk bevat een aantal vragen waar (in groepsverband) verder over nagedacht over gesproken kan worden.

Hoewel het boekje over het algemeen leerzame gedeelten bevat, lees je heel duidelijk de visie en standpunten van het Hervormd Jeugdwerk (HJW) en de Stichting Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) door het boekje heen. Zo wordt er herhaaldelijk over 'kind van het verbond' en de kinderdoop gesproken. Ook wordt de Heidelbergse Catechismus aangehaald.

'Kinderen voor de Koning' is een praktisch en nuttig boekje maar - zoals gezegd - grotendeels alleen geschreven voor een bepaalde groep opvoeders. Je kunt hier enkele bladzijden van het boekje inzien.

Omdat mijn zienswijze toch iets anders is dat dit boekje, wil ik iemand blij maken met dit exemplaar. Mocht iemand interesse hebben, dan kun je dit laten weten via info@wendyborn.nl Ik wil het boekje dan (tegen portokosten) naar je opsturen. Wie het komt, wie het eerst maalt 😉

Mocht je het boekje willen kopen, ga dan naar de christelijke boekwinkel of bestel het boekje via deze website.

Inmiddels heeft zich iemand gemeld voor het boekje. Reageren kan helaas niet meer.

maandag 14 november 2016

Adventure - als gezin op reis met Jozef en Maria - GIVEAWAY

Op zondag 27 november zal dit jaar de adventsperiode beginnen. Veel ouders vinden het fijn om in deze periode bewust met hun kinderen toe te leven naar Kerst. Het boekje 'Adventure' is hiervoor erg geschikt en deze keer mag ik namens Royal Jongbloed twee exemplaren weggeven!

In 'Adventure' van Hanna Holwerda reis je 25 dagen mee met Jozef en Maria en volg je de (meest aannemelijke) route van Nazareth naar Bethlehem. Zo komen ze langs Sichem, Bethel en trekken ze over de velden waar Boaz en Ruth elkaar leerden kennen. Ook komen ze langs de plaats waar David tot koning werd gezalfd. 

Midden in het boekje zit een landkaart. Deze kun je op een mooie plek ophangen. Op het bijgevoegde knipvel staan Jozef en Maria met het ezeltje. Deze kun je uitknippen en met een punaise of magneetje op de landkaart bevestigen. Elke dag mogen Jozef en Maria een stapje verder op de landkaart. Per dag start het boekje met een bijbeltekst die aansluit bij het thema, en er zijn steeds leuke opdrachtjes om samen te doen. Een van de opdrachtjes is het naspelen van een scène met de vingerpoppetjes (deze vind je voor en achter in het boekje). Ook staan er bij elke 'dag' korte vragen waarover je met je kind(eren) kunt doorpraten. Het boekje is rijk voorzien van mooie illustraties die gemaakt zijn door Tirza Beekhuis.
Je kunt hier een aantal bladzijden van het boekje inzien (klik op 'inkijkexemplaar').

Een voorbeeld uit het boekje van dag 2 en 3.
Klik op de foto voor een vergroting.
Het boekje is kleurrijk, informatief en praktisch. Het is echt een waardevol boekje om met je kinderen te gebruiken in de adventsperiode.

Wat ook leuk is om te weten is dat Timotheüs kindmomenten heeft ontwikkeld bij het gezinsboekje Adventure om aandacht te besteden aan Advent in de kerkdienst. Een moment om de kinderen expliciet een plek te geven. In aansluiting bij Adventure gaat het ook in de kindmomenten over de reis van Jozef en Maria uit het boekje. Er zijn kindmomenten voor de vier adventszondagen en voor de dienst van Eerste Kerstdag. Timotheüs wil met dit kerkmateriaal de verbinding leggen tussen kerk en gezin. Timotheüs gelooft dat dat de geloofsopvoeding krachtig maakt. Een dubbel ‘adventure’. 
Dit kerkmateriaal voor advent is ook los van het gezinsboekje te gebruiken. Let op: dit is een download product.Via je e-mailadres ontvang je na betaling een link waarin je een zipbestand kunt downloaden. Hierin zit een pdf en de bestanden met dia's voor de beamer. (Je ontvangt dus géén papieren versie). Klik hier voor meer informatie of om kindmomenten te bestellen.

Wil jij kans maken op een exemplaar van het boekje 'Adventure'? Mail uiterlijk 20 november je adresgegevens naar info@wendyborn.nl Op maandag 21 november maak ik de winnaars op dit weblog bekend. De boekjes worden door Royal Jongbloed naar de winnaars opgestuurd.

De winnaressen zijn geworden: Marleen Cruiming en Bianca van Garderen. Van harte gefeliciteerd!


donderdag 3 november 2016

Beeldschermen houden tieners uit hun slaap

Slaap is enorm belangrijk voor pre-pubers, kinderen in de puberteit en adolescenten. Als een kind niet voldoende slaapt, of als de slaap niet diep genoeg is, dan kunnen er allerlei gezondheidsproblemen ontstaan. Hun hersens functioneren een stuk minder goed, en ze kunnen dan ook minder goed leren. Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: slaaptekort is voor pubers echt heel erg slecht.

N.a.v. mijn vorige blogbericht over mobiel telefoongebruik van kinderen onder de twaalf jaar, breng ik graag dit artikel nog even onder de aandacht. Er is de afgelopen week in diverse media aandacht aan besteed. Dit is overigens niet nieuw, ook in 20132014 en 2015 was er al volop aandacht voor. De discussie over de negatieve gevolgen van smartphone- en tabletgebruik is weer heropend. (De oorzaak kan wel eens het nieuwe boek Digiziek van Duitse psychiater Manfred Spitzer zijn. Je kunt er hier nog een artikel over lezen).
Ik zag onderstaande afbeelding op Twitter. Vooral het tweede gedeelte trof mij: 'Verbied je puber maar eens om 's avonds een smartphone te gebruiken of pak hem maar eens af. ...... we moeten af van die regels.....'
Hoe gaan jullie hiermee om? Hanteren jullie als ouders wél of geen regels en op welke manier ga je het gesprek aan?

Het is een belangrijk onderwerp om over door te praten met elkaar als ouders en opvoeders. 
Je kunt een reactie achterlaten op dit blog of reageren in de Facebookgroep 'christelijk opvoeden'.maandag 31 oktober 2016

Geef jonge kinderen geen mobiele telefoon

Als je nog geen 18 jaar bent, ben je minderjarig en word je in Nederland als kind 'gezien'. Gelukkig maar, want veel beslissingen kunnen kinderen nog niet zelfstandig nemen en het is goed dat er dan ouders of opvoeders zijn die kinderen begeleiden bij het maken van hun keuzes op weg naar volwassenheid. In ons land zijn dan ook - terecht - veel dingen voor jongeren verbonden aan een bepaalde leeftijd. Zo mag je pas brommerrijles nemen vanaf 16 jaar, autorijlessen nemen wanneer je 17 bent en alcohol nuttigen bij uitgaansgelegenheden vanaf je 18e. Ook veel andere dingen zijn gebonden aan een bepaalde leeftijd: vakantiewerk, stemmen, een eigen paspoort aanvragen of het gebruik van Facebook. Op de website www.kinderrechten.nl is een handig overzicht te vinden. Bepaalde dingen zijn voor jongere kinderen nog niet goed omdat hun hersenen er nog niet rijp voor zijn of ze het mentaal nog niet aankunnen.

Waar ik mij dan ook al langere tijd over verbaas, is over het feit dat er nog steeds geen duidelijke regelgeving is voor de leeftijd waarop kinderen een mobiele telefoon mogen gebruiken. Misschien ken je die reclame wel waarin een moeder al bellend achter een tweelingbuggy loopt. Ook haar kinderen zitten in de buggy allebei op een mobiele telefoon te staren. Nu is dit maar een reclame, maar ik heb het idee dat dit meer en meer realiteit wordt. Toen ik laatst in het winkelcentrum liep, zag ik een vader die heel langzaam liep en op z'n mobiel tuurde. Zijn zoontje van amper vier jaar oud, liep er een paar meter achter in precies hetzelfde tempo. Ook hij keek op z'n mobiel en imiteerde overduidelijk zijn vader.
Ik vind het niet alleen zorgelijk om te zien dat ouders zo druk zijn met het apparaat dat ze niet zien wat hun kinderen doen maar ook dat steeds meer kinderen op jonge leeftijd al een mobiele telefoon hebben. Het is daarnaast onderzocht dat steeds méér kinderen een mobieltje hebben.Vooral onder kinderen in de leeftijd van 8-9 jaar, groeit het aantal explosief, zo blijkt uit onderzoek van Hi-Young. Van de kinderen die een telefoon hebben, heeft iets minder dan de helft een smartphone. Hier is de link naar het artikel uit 2014.

Hoewel ik mijzelf afvraag of het echt moet, zijn er steeds meer ouders die vinden dat het juist nodig is dat hun kind een telefoon heeft. Als redenen worden genoemd: puur voor noodgevallen (33%) en altijd snel in contact met thuis (32%). Sociale contacten zijn met 13% ook een duidelijke reden waarom kinderen een gsm zouden moeten hebben. 9% vindt het belangrijk om via de gsm te kunnen zien waar een kind is en 7% ziet de gsm als een goede bron van vermaak in de vorm van spelletjes en social media. Lees er meer over in dit artikel

Ik weet het, er valt nog meer over dit onderwerp te zeggen, veel meer. Er is ook al heel veel over geschreven en geblogd op talloze websites, op blogs en in kranten en er zijn veel meningen over.
Toch zou ik er als ouder voor willen pleiten om kinderen geen mobiele telefoon te geven als ze nog geen 12 jaar zijn. Stimuleer je kind juist om meer naar buiten te gaan, lid te worden van een (sport)vereniging, Bijbelclub of club van de kerk. Of ga gezellig samen iets doen met je kind(eren). Er zijn voor kinderen nog zoveel andere dingen te ontdekken dan de telefoon.
En... laten we als ouder het goede voorbeeld geven en onze mobiel eens wegleggen. Niet voor een paar minuten maar misschien eens voor een langere tijd...dinsdag 25 oktober 2016

Televisiekijken is schadelijk voor hersenen van jonge kinderen

Hoewel er nog diverse onderzoeken lopen, blijkt dat televisiekijken niet goed is voor hele jonge kinderen. In de praktijk laat bijna iedere ouder zijn kind weleens naar de tv of een ander beeldscherm kijken. Uit Amerikaans onderzoek blijkt opnieuw dat televisiekijken voor kinderen tot anderhalf jaar niet goed is. Helemaal niet goed zelfs, ook al kijken ze niet bewust naar het beeldscherm. Het blijkt erg schadelijk te zijn voor de hersenen van baby's. Ook zijn er nieuwe richtlijnen opgesteld voor de maximale tijd die kinderen mogen doorbrengen achter een beeldscherm.

Gisteren was op Groot Nieuws Radio opvoeddeskundige Wietske Noordzij van Raise Up aan het woord en zij adviseert beeldschermen net zo te behandelen als frietjes. "We weten dat het niet goed is, maar af en toe mag je er best van genieten." Ook raadt Noordzij aan om kinderen uit school niet meteen achter een beeldscherm te zetten. "Voor een goede hersenontwikkelingen hebben kinderen het spel in het echte leven nodig. Ze moeten dingen kunnen oppakken en de wereld ontdekken."

In het interview deelt zij nog meer ervaringen en adviezen die ouders en opvoeders goed kunnen gebruiken.
Je kunt hier het hele interview terugluisteren. (Het begint na ongeveer 96 min. en het duurt totaal 7 minuten.)

Welke plek wil jij het beeldscherm geven in het leven van je kinderen? Vind jij het prima dat kleine kinderen achter een beeldscherm zitten?
Je kunt over deze vraag doorpraten in de besloten Facebookgroep.


donderdag 20 oktober 2016

(Online) magazine van 'Geloof in het Gezin'

In het onlangs verschenen (online) magazine van 'Geloof in het Gezin' dat hier te downloaden is of te bestellen is via de site www.geloofinhetgezin.nl stonden verschillende verwijzingen naar mijn weblog of naar de bijbehorende Facebookgroep. Ik ben er erg dankbaar voor en vind het geweldig dat de groep blijft groeien en ouders en opvoeders op deze manier elkaar kunnen helpen en bemoedigen.vrijdag 14 oktober 2016

Bestel gratis 'Het Boekje' over seksualiteit

Wat is seksualiteit? Wat doet het met je? Wat zijn de verschillen tussen jongens en meiden? En wat staat er nu eigenlijk in de Bijbel over seksualiteit?

In onze maatschappij komt er van alles op tieners en jongeren af rondom seksualiteit. Maar hoe zit het nu werkelijk? Dit kleine boekje geeft aansprekend en toegankelijk een eerlijk beeld van seksualiteit en laat daarbij iets zien van Gods wijze leefregels op dit terrein.

Het Boekje beantwoordt niet alle vragen rondom seksualiteit, maar geeft een aanzet om tieners te helpen op een goede en gezonde manier met seksualiteit om te gaan. Het is geschikt voor tieners die nog helemaal blanco zijn wat betreft seksualiteit, maar ook voor tieners die hierin al veel ervaringen hebben opgedaan.

Dit boekje is door Chris ontwikkeld, in samenwerking met BUtogether, No Apologies, Power in Purity en Raise Up. Ben je enthousiast over Het Boekje? Dan kun je het nu aanvragen, door te mailen naar communicatie@chrisvoorkom.nl en de verzendkosten (€1,30) over te maken naar NL02 RABO 0329 8232 99, ten name van C.L. van Dam onder vermelding van ‘Verzendkosten Het Boekje'.

Bekijk hieronder alvast de eerste bladzijde van Het Boekje.


woensdag 12 oktober 2016

Wie ben Ik? - Nieske Selles- ten Brinke (Giveaway)

Wie ben Ik? is een doe-boek voor gezinnen en is geschikt voor geloofsopvoeding in gezinnen met kinderen vanaf 7 jaar. Het boek is daarnaast ook zeer geschikt om te gebruiken in de kindernevendienst. 
Sandra van der Velden schreef een mooie recensie over dit prachtige boekje:

Gezinsmoment rondom de Bijbel
Het is op een zondagavond dat we met z'n allen aan tafel zitten, mobieltjes uit en in alle rust met de Bijbel open. Een van de kinderen leest over de Heere Jezus die zegt: 'Ik ben de Goede Herder'. Aan de hand van een aantal vragen praten we hier samen over door. Wat betekent het dat de Heere Jezus de Goede Herder is? En wat betekent dat voor ons heel persoonlijk? Daarna gaan we praktisch aan de slag. Een herder zorgt voor Zijn schapen, en als wij op de Heere Jezus willen lijken, mogen wij ook voor andere mensen gaan zorgen. We maken van oude tijdschriften met elkaar een mooie collage met bemoedigende uitspraken en mooie plaatjes en sturen die na afloop op naar een zieke tante. We sluiten af met een bijzonder gebedsmoment. We zitten als ouders tegenover onze kinderen en we houden elkaars handen vast. We mogen elk gebedspunten noemen waar de ander dan voor mag bidden. Zorgen voor elkaar is immers ook bidden voor elkaar. Wij bidden voor de kinderen en de kinderen bidden voor ons. Als ze ’s avonds naar bed gaan is het eerste waar ze voor willen danken: het gezinsmoment. 'Ik leer jullie daardoor ook beter kennen, mam… ik wist niet dat u het zo moeilijk vond om geduldig te zijn'... ;-)
Tja… soms zien je kinderen ook je kwetsbaarheid als ouders. En toch gaan we ermee door. Het is zo mooi om deze gezinsmomenten rondom de Bijbel samen te beleven. Op een andere avond zitten we met elkaar rond de tafel en houden een sobere maaltijd. Jezus noemt zichzelf het 'Brood dat leven geeft'. We hebben breekbrood gebakken en praten met elkaar door aan de hand van vragen die we op briefjes hebben geschreven. Wat betekent Jezus voor jou? Waarom vergelijkt Hij Zichzelf met brood? Heeft deze tekst ook met het Avondmaal te maken?
Stiekem blader ik alvast vooruit in het boekje 'Wie ben Ik?', over de Ik-ben-uitspraken van de Heere Jezus.  Bij 'Ik ben de ware wijnstok' gaan we snoeien in de tuin… En bij 'Ik ben het Licht der wereld' gaan we met de vuurkorf aan de slag… Wat zullen ze genieten!

Ik hoop dat ik jullie warm gemaakt heb om met dit boekje aan de slag te gaan. Het geeft hele concrete leuke ideeën om als gezin rondom de Bijbel bezig te zijn. En het belangrijkste: je leert als gezin meer over de Heere Jezus, terwijl je tegelijkertijd ook elkaar beter leert kennen. Zodra je kinderen kunnen lezen kun je er eigenlijk al mee starten. Aanbevolen!

Sandra van der Velden


Titel: 'Wie ben ik?'
Auteur: Nieske Selles-ten Brinke
Prijs: €12,50

Zou je het leuk vinden om dit boekje te winnen zodat je het kunt voorlezen of samen met je kinderen kunt lezen en bespreken?

Stuur uiterlijk dinsdag 18 oktober een e-mail naar info@wendyborn.nl en vermeld daarin even je adresgegevens. Op woensdag 19 oktober maak ik de winnaar bekend op dit weblog!
(ps. je betaalt wel de verzendkosten).

Inmiddels is de winnares bekend. Het is geworden: Anja Snijders. Van harte gefeliciteerd, het boekje komt naar jou toe.


donderdag 6 oktober 2016

ABC voor kinderen

Hoe breng je kernbegrippen uit de Bijbel echt dicht bij het hart van kinderen?

Als je als ouder, leerkracht of kinderwerker de rijkdom van Gods Woord hebt ontdekt, wil je waarschijnlijk niets liever dan je kinderen daarover vertellen. Het is belangrijk om de indrukwekkende verhalen en bijzondere woorden dicht bij hun hart brengen, zodat ze het hart van je kind raken. Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) van de Christelijk Gereformeerde Kerken heeft eind september een site met kernwoorden van het christelijk geloof gelanceerd. De website is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Op www.abcvoorkinderen.nl worden begrippen als 'geloof', 'hemel', 'Christus' en 'verzoening' uitgelegd met behulp van voorbeelden en Bijbelteksten. Op onderstaande video wordt uitgelegd hoe de site werkt. Ook op You Tube zijn verschillende video's te bekijken.

            

Eerder verscheen er een jongerenvariant van deze website: www.abcvanhetgeloof.nl  


dinsdag 4 oktober 2016

Week van de Opvoeding en Christelijke Kinderboekenmaand 2016

Opnieuw breng ik graag twee mooie projecten bij jullie als opvoeders en kinderwerkers onder de aandacht. Het zijn de 'Week van de Opvoeding' en de 'Christelijke Kinderboekenmaand'. 

Week van de Opvoeding
Van 3 tot 9 oktober 2016 staat Nederland voor de zesde keer in het teken van de Week van de Opvoeding. Het thema is: ‘Contact!’. De Week van de Opvoeding is een moment om als ouders en kerk aandacht te besteden aan (geloofs)opvoeding. Verschillende christelijke organisaties geven materialen uit om ouders en opvoeders hierbij te ondersteunen.
 • De HGJB en JOP hebben een spel ontwikkeld om gezinnen te helpen op een dieper niveau met elkaar te spreken. Dit dialoogspel geeft leuke suggesties om als gezin over verschillende (geloofs)thema’s met elkaar in gesprek te gaan. Kijk voor meer informatie op de website.
 • FamilyFactory heeft mooie actiepakketten voor ouders samengesteld. Je kunt dit allemaal bestellen via hun webshop op www.familyfactory.nu

Christelijke Kinderboekenmaand

De hele maand oktober is het Christelijke Kinderboekenmaand. Het thema van de Kinderboekenmaand is Vertel nog eens! 
Dit thema sluit aan bij het thema van de algemene Kinderboekenweek ‘opa’s en oma’s’.
Tijdens de campagne zijn er drie actieboeken, een luisterboek én een actie-cd voor een speciale actieprijs verkrijgbaar in de christelijke boekhandel.

Kijk op deze website voor meer informatie over de Christelijke Kinderboekenmaand.
zaterdag 1 oktober 2016

Tieners... wat een heerlijke groep!"Tieners... wat een heerlijke groep, vind je ook niet? Ze worden groot, ze stoppen met het vragen waar ze vandaan komen en weigeren je te vertellen waar ze naartoe gaan. Ze gaan hun 'eigen' leven leiden, soms een tikje egoïstisch. Maar je weet ook uit eigen ervaring dat die houding later weer bijtrekt. Ze kunnen al veel zelf, maar ze mogen nog leren hoe je daarover verantwoordelijk kunt zijn.
Tieners zijn net peuters. Ze voeren beiden een ontdekkingstocht naar hun 'ikje'. Natuurlijk verschilt het 'gebied' waar ze gaan ontdekken wie ze zijn. Tieners zien er naar uit om op eigen benen te gaan staan maar hebben daarin nog de onvoorwaardelijk liefde en zorg van hun ouders nodig, net als bij de peuter.
Maar wat doen veel ouders? Zij nemen, wanneer hun tiener aangeeft: ik kan het zelf wel, dit letterlijk en haken af. Maar juist in deze fase is je liefdevolle betrokkenheid en aanwezigheid zo ontzettend nodig, ook al zal uw tiener dat ontkennen. Ze willen met jou het contact, de zorg, de confrontatie, de controle. De begrenzing van jou als volwassene, en dan vooral daarin ervaren dat je onvoorwaardelijk lief blijft hebben. Ga op zoek naar het hart van je tiener en stel daarbij elke keer de vragen: Heeft hij/zij voldoende bagage om op eigen benen te staan? Hoe kan ik mij als ouder zo inzetten dat het werkelijke wezen in mijn tiener naar 'buiten' komt? Geef gerichte aandacht, zoek naar momenten om met ze in gesprek te gaan. Rijd een rondje in de auto, of ga samen de afwas doen ;) Ga met je tiener uit eten, naar een concert, een weekendje weg. Zoek de gouden momenten om hun hart te bereiken en met hem of haar in gesprek te blijven. Mag de tiener op je rekenen? Laat ze niet aan hun lot over, gun ze de mogelijkheid om veilig te ontdekken wie ze zijn! Dus blijf (ongemerkt) nog even standby!"


woensdag 28 september 2016

Tieners leren met Karakterspel.nl meer over Bijbelse personages

Wanneer je stapt in het leven van Esther, Ruth, Salomo of Jozef ontdek je meer over je eigen karakter. Dit is het idee achter het Karakterspel.nl een tienermethode van bureau Heilige Huisjes, gesteund door de protestantse jongerenorganisaties HGJB en JOP. Tieners (10 – 16 jaar) worden in 16 bijeenkomsten uitgedaagd om het leven van vier Bijbelse personages te ontdekken.

'De Bijbelfiguren in deze methode hebben op jonge leeftijd moeilijke beslissingen moeten nemen. Dat herken ik heel sterk bij tieners. Zij zitten in een leeftijdsfase waarin ze allerlei keuzes moeten maken: met wie word ik vriend, welk beroep wil ik uitoefenen, wat wil ik bereiken in mijn leven?’ zegt medebedenker Casper van Dorp. Je kunt via deze link het hele artikel lezen in het Nederlands Dagblad. 

Op de website www.karakterspel.nl is nog veel meer informatie te vinden over deze unieke tienermethode voor christelijke karaktervorming. Ook via de Facebookpagina 'Heilige Huisjes' kun je foto's vinden en nog meer lezen over dit spel.

Karakterspel.nl is geschikt voor catechese- en jeugdwerkgroepen in de kerk, missionaire activiteiten en op school als onderdeel van het vak godsdienst of levensbeschouwing. Het spel is te spelen met groepen van 4 tot meer dan 100 tieners.


donderdag 22 september 2016

Pesten gebeurt steeds vaker online en anoniem

De strijd tegen pesten moet onverminderd worden voortgezet. Dat zei staatssecretaris Dekker afgelopen week aan het begin van de Week Tegen Pesten. 1 op de 10 kinderen wordt minstens een keer per maand gepest en dat is nog steeds te veel. 

Wietske Noordzij van Raise Up maakt zich zorgen dat pesten steeds vaker online en anoniem gebeurt. Kijk het gesprek hier terug!


         


woensdag 21 september 2016

Moedermorgens

In dit filmpje vertellen een aantal moeders over hun ervaring met moedermorgens. Een keer in de maand komen zij bij elkaar in de buurt van Geldermalsen om elkaar te bemoedigen, te steunen en om voor elkaar en hun kinderen te bidden. Wat een prachtig initiatief! 

            

Voor vragen over de moedermorgens kun je contact opnemen via de e-mail: vrouw@hartvoorhetgezin.nl


woensdag 14 september 2016

Mandaat7 - Het hart van vaderschap

Het gebed en verlangen van Mandaat7 is dat vaders actief betrokken zijn bij hun kinderen en dat kinderen ontvangen waar zij het meest naar hunkeren: een betrokken vaderhart.

Voor wie is Mandaat7 bedoeld?
Voor aanstaande vaders, jonge vaders en ervaren vaders, en mannen die:
 • met andere vaders willen praten over gezin en opvoeding
 • willen weten hoe andere mannen met hun situaties omgaan
 • hun eigen ervaringen, vragen en twijfels willen delen met anderen mannen
 • vriendschappen willen aangaan
 • willen weten hoe God vaderschap bedoeld heeft
 • hun mandaat willen oppakken namens God

Als man, als echtgenoot en als vader heb je een opdracht, een mandaat. Mandaat7 daagt je uit die opdracht serieus te nemen. Mannen zijn geneigd om het alleen te doen. De kracht ligt in verbondenheid. Verbondenheid met elkaar en de hemelse Vader.
In ‘Het hart van vaderschap’ van Theo W. Verboom - een boek dat uitstekend gebruikt kan worden om in groepsverband te bespreken - komen 7 thema’s uitgebreid aan bod: het hart van een man, jouw vader, betrokken vaderschap, moedig vaderschap, jij en je vrouw, time-out en omzien.

Dit boek moedigt je aan en daagt je uit tot meedoen met Mandaat7, Het bevat een voorwoord van Bert Reinds. Met zijn toestemming mocht ik een gedeelte uit het voorwoord citeren:

'De mannen van Mandaat7 snappen het. Het is namelijk niet gebleven bij een klein clubje enthousiastelingen. De kerngroep heeft de noodzaak tot schaalvergroting omgezet in het opzetten van een netwerk van vaders die elkaar periodiek ontmoeten. Elkaar in hun rol als man, echtgenoot, maar vooral als vader, te bemoedigen. Samen eten, de verbondenheid proeven, kwetsbaar zijn en elkaar ‘mooier’ maken. Op deze wijze wordt het Licht van Jezus steeds meer zichtbaar in hun leven. En om deze avonden ook nog meer gewicht te geven, dan alleen elkaars verhaal te delen, is dit mooie studieboek ontwikkelt. Prachtige hoofdstukken over het man zijn, de relatie met je eigen vader, betrokkenheid tonen, hoe blijf je moedig doorgaan, de kwaliteit van je huwelijk, hoe ga je met de tijd die je met elkaar nog te leven hebt, en hoe blijf je in contact met andere mannen om elkaar op te bouwen? Inhoudsvolle hoofdstukken met pittige vragen en opdrachten voor thuis. Want het echte vaderschap vindt niet plaats in de kring van Mandaat7 maar thuis in jouw Jeruzalem.
Ik wens je veel plezier bij het lezen van dit boek, en de toepassing. Laat je bemoedigen, durf kwetsbaar te zijn zoek andere mannen op en verbindt je met hen. Schuur elkaar op en houd elkaar vast.'

Wil je meer weten over Mandaat7, kijk dan op de website. Hier staat precies vermeld waar de organisatie voor staat, wanneer en in welke plaats vaders bij elkaar komen en hoe je eventueel zelf een groep kunt starten. Ook is er een deelnemerspakket te bestellen. Dit pakket is bedoeld voor gespreksleiders die naast het boek 'Het hart van vaderschap' ook het boekje 'Handleiding voor gespreksleiders' nodig hebben.

www.mandaat7.nl 

woensdag 7 september 2016

Cursus 'In de voetstappen van de Meester' najaar 2016


De unieke cursus ‘In de voetstappen van de Meester’ heeft als doel mensen - die betrokken zijn bij kinderwerk -  te trainen in de geestelijke vorming van de kinderen die hun zijn toevertrouwd. Het is in eerste instantie bedoeld voor kinderwerkers maar ook ouders, beleidsmakers en voorgangers zijn van harte welkom. De 20 workshops behandelen een breed scala aan onderwerpen. De lessen zijn eenvoudig te volgen, praktisch en doelgericht. Door middel van werkbladen worden de cursisten uitgedaagd om datgene wat ze horen zelf te verwerken en toe te passen op hun eigen situatie.

In het najaar 2016 zal de gehele cursus op vier zaterdagen op De Herikon gehouden. De data zijn:
 • 17 september
 • 1 oktober
 • 5 november
 • 3 december
De kosten bedragen €50,-  voor de hele cursus of €15,-  per losse cursusdag. Dit is inclusief cursusmateriaal en lunch. Als je liever de cursus op locatie hebt in je kerk of gemeente kunnen kan in overleg gekeken worden of daar in het voorjaar van 2017 mogelijkheden voor zijn.

Het mooie van de cursus - die op De Herikon te volgen is - is dat je zo ook in contact komt met kinderwerkers van andere gemeentes en ook van elkaar kunt leren en ideeën kunt uitwisselen. Natuurlijk is het mooi om de cursus in zijn geheel te volgen om een volledige toerusting te krijgen, maar de opzet is zo gemaakt dat de zaterdagen eventueel ook los van elkaar te volgen zijn. Kijk op de flyer voor de data. De dagen zijn van 9.30 tot 15.30 uur en de kosten €50,- (€15,- per dag) inclusief materiaal en lunch. Voor meer informatie over de cursus kun je kijken op de website van De Herikon of neem contact op via de contactgegevens op de flyer.

Een aantal jaar geleden heb ik een deel van deze cursus zelf gevolgd en heb dit als zeer waardevol ervaren. De lessen zijn erg praktisch en leerzaam en direct te gebruiken binnen het kinder- en tienerwerk.

woensdag 13 juli 2016

Vloggers hebben meer invloed op jongeren dan de gemiddelde jeugdleider in de kerk

Vloggen is helemaal in. Jongeren laten massaal de tv links liggen en kijken in plaats daarvan naar de nieuwste video’s van Jelle van Vlucht, Enzo Knol of Stuk TV. Vloggers leven hun leven voor een groot deel met de camera in de hand, delen hun dagelijkse belevenissen, game-ervaringen en beautygeheimen online met honderdduizenden jongeren, veelal via YouTube. Ze zijn gewoon en bijzonder tegelijk, en hebben meer invloed op jongeren dan de gemiddelde jeugdleider in de kerk!

Deze laatste zin trof mij in het artikel 'Aanraakbare supersterren' in het Nederlands Dagblad van j.l. zaterdag 9 juli. (Via de link is het bericht gratis te lezen).
Door Hilbert Meijer wordt uitgelegd wat vloggen is en wat het inhoudt. Er zijn namelijk nog heel veel (christelijke) ouders die nog steeds niet weten wat vloggen is. Het woord lijkt wel wat op 'bloggen' maar het is anders. Vlog (een afkorting voor video weblog) is de benaming van een dagboek (Engels: log) op internet, waarbij het grootste deel van het dagboek bestaat uit videobeelden. De vlog is een variant op het blog (afkorting voor weblog), waarbij de inhoud voornamelijk tekst is. Sommige vloggers hebben miljoenen abonnees.

In het artikel komen verschillende mensen aan het woord waaronder Eline Hogeboom van Huis van Belle, een website voor christelijke tienermeiden.

Je gaat toch denken dat het leven dat zij leiden normaal is’, zegt Eline Hoogenboom. ‘Vloggers stralen hun succes uit en benadrukken dat succes de hele tijd. Als je in een vlog al je designertassen laat zien, of je hele schoenencollectie – dat zijn de gangbare filmpjes – dan laat je zien dat je het goed voor elkaar hebt. Terwijl je die designertas echt niet kunt betalen als je op de middelbare school zit.’

'De invloed van vloggers reikt verder dan het materiële. Gedrag, taalgebruik, levenshouding, in alles worden populaire vloggers de rolmodellen van deze tijd, voorbeeldfiguren die op navolging kunnen rekenen. Niet voor niets reageerde vervoerder Veolia fel (‘een misdrijf’) toen vlogger Willem Vink een filmpje publiceerde (ruim 700.000 keer gezien) waarop hij meelift op het dak van een trein. En niet voor niets adviseerde een directeur van een basisschool in Wijchen niet meer naar Enzo Knol te kijken vanwege zijn grove taalgebruik; kinderen nemen het over. ‘De invloed van vloggers op het taalgebruik is groot’, bevestigt Eline Hoogenboom. ‘Beautygloss gebruikt veel Engelse woordjes. Dat is besmettelijk.’

'Vloggers nemen wat dat betreft als rolmodel de plaats in van BN’ers, van de presentators van BNN en TMF. Ze hebben soms meer invloed dan leerkrachten of jeugdleiders in de kerk, signaleert Eline Hoogenboom. ‘Daar kun je van leren. Een rolmodel is zichzelf, deelt iets van zichzelf en is waar jongeren zijn. Op YouTube dus.’ Het kerkelijk model om jongeren te bereiken doet het tegengestelde. Dat wil jongeren een programma aanbieden op een plek waar die jongeren niet zijn. Eline: ‘Dan denk ik: nee, ga naar waar de jongeren zijn, bekijk die filmpjes. En dan niet een avondje naar Enzo Knol kijken en dan bespreken: wat vinden we daarvan. Dat werkt niet. Verdiep je in hun wereld, wees oprecht geïnteresseerd. En laat als jeugdleiders in de kerk zien hoe je leeft. Dat is wat je als rolmodel moet doen.’ 

Wil je meer weten over vloggen en bekende vloggers? Lees dan het hele artikel. Maar... het is het belangrijkste om met je kind(eren) in gesprek te gaan over de vlogs die ze kijken en je te verdiepen in de wereld van je zoon of dochter.

De vloggers die in het krantenbericht zijn genoemd, zijn overigens geen christelijke vloggers. Wil je eens vlogs bekijken van christelijke vloggers, kijk dan eens bij onderstaande namen. Misschien kun je de links doorgeven aan je zoon of dochter.

Ken jij nog meer christelijke vloggers voor jongeren? Laat het weten. Je kunt een reactie achterlaten onder dit bericht of meepraten in de besloten Facebookgroep.


vrijdag 8 juli 2016

Verdiep je in de games die je zoon of dochter speelt!

Marieke Westerterp is getrouwd met Jelle en trotse moeder van twee tweelingen; Anna, Timo, Lisa en Edo. Zij werkt bij het Nederlands Dagblad als eindredacteur internet voor nd.nl en daarnaast schrijft ze over gadgets, games en internet in de genoemde krant. Het ND stelt de gamerecensies kosteloos ten toon op de website Deeperlevel.nl 

Het leek mij interessant om Marieke eens wat vragen voor te leggen over Deeperlevel en haar eigen passie voor gamen. 

Kun je iets vertellen over het ontstaan van Deeperlevel.nl?
Omdat games onderdeel van het leven zijn, willen we ons als Nederlands Dagblad in die wereld begeven. De game-industrie is al een aantal jaren groter dan de filmindustrie. Veel christenen en vooral veel christelijke jongeren gamen. Zelfs als je niet gamet, krijg je ermee te maken omdat het in je omgeving veel gebeurt. Dus is het handig om er iets vanaf te weten. Als ouders of opvoeder is het handig om meer te weten dan alleen: in games wordt veel geschoten, en dus is het fout.
Games groeien ook als medium en gaan veel verder dan alleen de shootergames. Het Nederlands Dagblad zoekt naar sporen van God in de werkelijkheid en dat doen we ook bij games. Omdat er nog geen Nederlandstalige christelijke gamesites zijn, zijn wij er een begonnen. Het ND stelt de gamerecensies daar kosteloos ten toon.


Met hoeveel mensen werken jullie aan de reviews van de games?
We zijn met zes mensen die in wisselende regelmaat bijdragen aan de gamereviews of het bespreken van trends in games. Dat zijn gamejournalist Erwin Vogelaar, gamekenners Wouter van der Toorn, Joël Nahuis, Daan de Kroon en cultuurtheoloog Frank G. Bosman. We houden ook onze ogen open als anderen iets over games en geloof te melden hebben.

Kiezen jullie zomaar een willekeurige game uit of gaan jullie op een speciale manier te werk?
Nee, we hebben een andere selectie dan de gamesites. We kijken met name naar games die een link met religie hebben in het verhaal bijvoorbeeld. Daarnaast proberen we aandacht te geven aan games die gewoon leuk zijn, zonder geweld. Games van christelijke makers, games die over een bijbelverhaal gaan of over een religieus thema krijgen bij ons meer ruimte (zie onderaan dit bericht 2 en 3). Soms worden games besproken omdat ze zo populair zijn dat we er niet omheen kunnen. Wij proberen dan wel iets eigens of unieks aan de bespreking toe te voegen.

Waar letten jullie op bij het beoordelen van een game?
We kijken naar games met christelijke ogen. Natuurlijk beoordelen we of de game leuk is om te spelen. Onze recensies onderscheiden zich omdat we letten op het toepassen van een moraal, magie, geweld, de rol van de speler en het gebruik van christelijk gedachtegoed. Neem een game waar goede en slechte keuzes meetellen voor de afloop van het verhaal: de ‘slechte’ speler neemt de plaats in van de kwade macht in de game, de ‘goede’ gamer redt de wereld door zijn leven te geven. Zo’n game vertelt als het ware het evangelie. Niet elke speler zal dat zien. Jongeren hebben hulp nodig om dit soort verbanden te ontdekken. Ongeacht hoe ik over geweld en games denk, aan het einde van een ND-recensie heeft de lezer genoeg informatie om zelf te kunnen kiezen.

woensdag 29 juni 2016

Bid jij mee voor jongeren?

Al meer dan 14.000 mensen hebben inspiratie opgedaan om te bidden voor tieners in hun omgeving. Omdat Youth for Christ graag wil dat deze beweging verder groeit, en omdat ze geloven dat ze samen om jongeren heen moeten staan in gebed, willen ze een boek crowdsourcen.

Wat is crowdsourcen?

Heel eenvoudig gezegd willen ze samen met ons een boek schrijven. Een boek vol inspirerende gebeden voor jongeren, ingestuurd door bidders in heel Nederland. Want het lezen of horen van iemands gebed kan heel bemoedigend zijn.

Zo konden bezoekers van Opwekking in mei hun gebed voor jongeren opnemen in hun Bidbox. Bekijk een paar mooie videogebeden hieronder:

           

Maar Youth for Christ wil nog veel meer gebeden verzamelen. En daar hebben ze ons voor nodig.

Hoe kun jij meedoen?

Heel simpel.
 1. Ga naar yfc.nl/bidon
 2. Schrijf je gebed voor jongeren op
 3. Vul je gegevens in (als je het boek wilt ontvangen)
 4. Klik op verzenden

Niet alleen heb je zo bijgedragen aan een inspirerend boek. Je ontvangt het in september gratis thuis ter gelegenheid van hun 70-jarig jubileum!
Doe je mee? Als je je gebed voor 1 juli 2016  instuurt, kunnen zij het selecteren voor het jubileumboek.

woensdag 22 juni 2016

BELLE - het meidenmagazine dat écht anders is!

In de christelijke boekenwinkel hier in het dorp, had ik het magazine Belle (Belle is Frans voor 'mooi') al eens vluchtig doorgebladerd maar eigenlijk had ik het nog nooit echt goed gelezen. Ik had er al veel positieve berichten over gehoord en ik vond het hoogste tijd worden voor het aanvragen van een recensie-exemplaar. Hoewel ik de tienerleeftijd al lang ontgroeid ben, heb ik het blad achter elkaar uitgelezen. Wat een ontzettend leuk blad voor meiden is dit. Wat zou ik blij geweest zijn wanneer dit blad dertig jaar geleden al had bestaan...

Magazine
Belle is het eerste christelijke blad voor tienermeiden tussen de 12 en 17 jaar. Het magazine staat vol artikelen over geloof, zelfbeeld, liefde en relaties, testjes en winacties. Het werd tot mei 2015 uitgegeven door Uitgeverij Kok en daarna door Huis van Belle zelf. Belle wordt door de redactie van Huis van Belle gemaakt door allemaal vrijwilligers. Huis van Belle is opgericht door Eline Hoogenboom (in deze video kun je horen hoe het precies ontstaan is). Op dit moment is zij de enige betaalde kracht. Inmiddels bestaat het kernteam uit twaalf vrijwilligers en stagiaires die zich bezighouden met de website en evenementen en nog veel meer. Daarnaast bestaat het team van bloggers uit 25 enthousiaste meiden en schrijven er nog een tiental vrijwilligers mee aan Belle. 

Wanneer je het tijdschrift leest, valt op dat het een bemoedigend tijdschrift is. 'Je mag er als tiener zijn en God houdt van jou', is een duidelijke boodschap die vaak terugkomt. Dat is ook wat de bedoeling is van Belle. Ze willen een veilige plek bieden waar meiden eerlijke verhalen horen over het leven en bemoedigd worden in hun geloof. Ze zijn een luisterend en adviserend oor waar nodig, een grote zus die je bij de hand neemt en geruststelt. Een thuis waar je compleet geliefd wordt zoals je bent. Juist als je niet meer alles van je ouders aanneemt omdat je zelf je mening gaat vormen, zijn zij er.

Meer dan een magazine
Huis van Belle geeft niet alleen een magazine uit, ook op de website is er van alles te lezen. De site is verdeeld in verschillende 'kamers' en in elke kamer vind je diverse bemoedigende en inspirerende blogberichten van de bloggers die schrijven voor Belle.


Daarnaast bestaat er ook een superleuke club waar meiden lid van kunnen worden. Naast dat je vier keer per jaar het tijdschrift ontvangt, krijg je ook exclusief toegang tot het forum op de website en krijg je nog veel meer extraatjes. 

Nieuws voor ouders
Uit een onderzoek dat Belle vorig jaar heeft gedaan, bleek hoe veel tienermeiden de (geloofs)opvoeding van hun ouders waardeerden. De gesprekken na het eten aan de keukentafel bijvoorbeeld. Maar ook gaven ze aan dat het nu tijd werd hun eigen mening te ontwikkelen. En juist in deze fase kan het moeilijk zijn die quality time en échte gesprekken met je dochter te hebben.
De redactie van Belle is blij dat de tienermeiden hun plek bij Belle vinden maar hopen dat ook ouders en opvoeders die plek daar zullen vinden. Ze willen daarom graag ouders ondersteunen en daarom zoeken ze naar manieren om ouders en tienermeiden samen te brengen en er voor ouders te zijn. Als ouders ken je je dochter het beste en weet je wat ze nodig heeft! Houd de website in de gaten, er komt nieuws aan!

Wil je trouwens al ouder meebouwen aan Huis van Belle? Lees dan eens deze informatie.

Als je het leuk vindt om Belle eens te lezen of aan je dochter cadeau te doen, kun je hier een proefexemplaar bestellen voor €1,-
Via de website kun je ook een Bijbelleesrooster voor de zomer bestellen en de nieuwste Belle agenda! In de webshop vind je nog veel meer producten.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

AddThis